Φρέζες

Αποτελέσματα 1 - 14 από 14


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF A

Φόρμα A: Κυλινδρική χωρίς εμπρόσθια κοπή. Ελάχιστη ποσότητα ...


Τιμή πώλησης: 5,73 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,62 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF B

Φόρμα B: Κυλινδρική με εμπρόσθια κοπή. Ελάχιστη ποσότητα ...


Τιμή πώλησης: 6,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 5,46 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF C

Φόρμα C: Κυλινδρική με σφαιρική μύτη. Ελάχιστη ποσότητα ...


Τιμή πώλησης: 6,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 5,46 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF D

Φόρμα D: Σφαιρική. Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 5,73 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,62 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF E

Φόρμα E: Οβάλ. Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 5,73 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,62 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF F

Φόρμα F: Δενδροειδής με σφαιρική μύτη. Ελάχιστη ποσότητα ...


Τιμή πώλησης: 6,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 5,46 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF G

Φόρμα G: Δενδροειδής. Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 ...


Τιμή πώλησης: 6,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 5,46 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF H

Φόρμα H: Φλόγας. Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 5,73 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,62 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF J

Φόρμα J: Κωνική 60°. Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 ...


Τιμή πώλησης: 5,73 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,62 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF K

Φόρμα K: Κωνική 90°. Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 ...


Τιμή πώλησης: 5,73 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,62 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF L

Φόρμα L: Κωνική με σφαιρική μύτη. Ελάχιστη ποσότητα ...


Τιμή πώλησης: 6,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 5,46 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF M

Φόρμα M: Κωνική. Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 5,73 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,62 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF N

Φόρμα N: Ανεστραμμένου κώνου . Ελάχιστη ποσότητα ...


Τιμή πώλησης: 5,73 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,62 €

Διάσταση


Φρέζες καρβιδίου του βολφραμίου RHODIUS HF SET

Περιέχει: διάμετρος καφαλής 6 και 12,7 χιλιοστών / για ...


Τιμή πώλησης: 175,56 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 141,58 €


Τελευταίες Καταχωρήσεις